Brosjyren

Brosjyren er et av produktene utviklet gjennom dette prosjektet. Brosjyren vil bli brukt av samarbeidslandene og skal gi en veiledning for videre utvikling innen DAI. Brosjyren vil anbefale tiltak som kan forbedre kvaliteten på tjenesten i overensstemmelse med IAHAIO sine standarder.

Håndboken

Håndboken vil gi en innføring i kravene for gjennomføring av DAI med hund og en beskrivelse (med begrunnelse) av metodene som burde brukes ved valg og trening av en hund til DAT og DAP.

Kurset

Det vil bli utviklet et kurs og undervisnings materiell for de som jobber innenfor DAT og DAP. Under kurset vil deltagerne få veiledning og praktisk kunnskap slik at de kan utfør DAI etter IAHAIO sine standarder.

Målet med dette prosjektet er

å øke kvalitetsnivået på DAI i samarbeidslandene. En rekke tiltak vil bli utført for å oppnå dette, f.eks.: vil det bli utviklet en brosjyre, en håndbok og et kurs for å bidra til å oppnå ferdigheter og kunnskap. Vi håper dette vil være med på å bidra til økt kompetanse hos «DAI-ekvipasjer» og hos befolkningen, noe som igjen vil styrke kvaliteten på tilbudet av DAI.

Treningsleiren

Det vil bli holdt en treningsleir for en gruppe på 28 ekvipasjer (menneske + hund), 8 ekvipasjer hver fra Polen og Estland, og 6 ekvipasjer hver fra Nederland og Norge. Trente ekvipasjer vil bli sertifisert i henhold til etablerte standarder og med ECVET. For å bli sertifisert må ekvipasjen bestå både teoretisk og praktisk eksamen. Disse vil bli de første sertifiserte DAI-ekvipasjene i henhold til denne sertifiseringen.

En konferanse som oppsummerer prosjektet

Vi vil arrangere en konferanse for å oppsummere prosjektet

160 deltagere

160 deltakere fra hele Europa! De fleste vil være fra Polen, men vi venter også deltagere fra Nederland, Norge, Estland, Tyskland, og Spania. Hvis du ønsker å delta på denne konferansen kan du registrere deg så snart påmeldingskjemaene blir tilgjengelige.

Annerkjente foredragsholdere

Vi har samlet foredragsholdere fra flere land i Europa. Foredragene vil inneholde en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap. Konferansen vil gi et helhetlig bilde av DAI. Våre foredragsholdere er medlemmer av IAHAIO, noe som garanterer høy faglig kompetanse. .

Kunnskapsutveksling

Konfransen gir ikke bare muligheter for å høre på anerkjente forelesere, men det vil også være muligheter for å delta på workshops og paneldiskusjoner. Der vil alle kunne utveksle erfaringer og praksis. Å lære av hverandre har stor verdi, og erfaringsutveksling er et viktig bidrag til prosjektet.

Har du en god idé du vil diskutere med oss?

Det er mange måter å nå oss på. Du kan skrive til oss, ringe oss, eller sende oss en e-post.

JOBB MED OSS

Siste nytt

Her finner du den siste informasjonen om prosjektet, i tillegg til noen interessante artikler.

Brosjyren

Denne brosjyren er ment som et hjelpemiddel til de som ønsker å lære mer om prosjektets mål og resultater. Samt retningslinjer og standarder som er anerkjent og akseptert av internasjonale og Europeiske organisasjoner som for eksempel International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO).

Les mer

Behovet for standardisering

Det er en økende etterspørsel i det Europeiske markedet etter terapeuter og pedagoger som har kompetanse på å bruke hund i arbeidet sitt. Mangelen på en enhetlig standard for DAI fører til at potensielle arbeidsgivere sliter med å finne kvalifiserte kandidater og de ender ofte opp med å ansetter ukvalifiserte personer.

Les mer

Sammendrag av undersøkelsen I Polen

I Polen ble undersøkelsen besvart av individer som jobber innen terapi og pedagogikk. Undersøkelsen ble gjennomført på nett og mobil. 77 hundeførere deltok i undersøkelsen, av de jobbet 76 aktivt med hund, mens en person er i ferd med å utdanne hunden for jobb.

Les mer