Informasjonsbrosjyre om prosjektet


“Brosjyren er ment som et hjelpemiddel til de som ønsker å lære mer om prosjektets mål og resultater. Samt retningslinjer og standarder som er anerkjent og akseptert av internasjonale og Europeiske organisasjoner som for eksempel International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO).”

Prosjektets bidragsytere

Anbefalt treningsprogram for DAI team