Behovet for standardisering

Det er en økende etterspørsel i det Europeiske markedet etter terapeuter og pedagoger som har kompetanse på å bruke hund i arbeidet sitt. Mangelen på en enhetlig standard for DAI fører til at potensielle arbeidsgivere sliter med å finne kvalifiserte kandidater og de ender ofte opp med å ansetter ukvalifiserte personer. I tillegg er det stor variasjon i standarder mellom ulike land. Samtidig er det å ha en standard avgjørende for effekten av intervensjonen og sikkerheten til mennesker og dyr i DAI. Det er i klientenes interesse at vi får en minimums standard som alle hund-menneske team må følge.

Målet med sammarbeidet er å øke kvaliteten på dyreassisterte intervensjoner i landene som er med i prosjektet.

Hvorfor trenger vi standardisering?

  • For å garantere sikkerheten og velferden til klientene
  • For å garantere at klientene blir tilbudt intervensjoner med høy kvalitet
  • For å garantere velferden til hunden gjennom intervensjonene

Lovene i Europeiske landene støtter ikke behovene innen for DAI . Det er ingen regler eller forskrifter, noe som gjør feltet lite forutsigbart og lite trygt. I vestlige land er det ofte en “arbeidskultur” som motiverer hundeførere til å sertifisere seg og sin hund, men i land som Polen og Estland er det fremdeles en mangel på slike praksiser. Både i Norge og Nederland finnes det team som jobber uten sertifisering, førerutdanning, eller kontroll av hundene.


En anbefalt og lik vei til sertifisering landene imellom vil være nyttig både for institusjoner, klienter og hundeførere. I dagens uoversiktlige situasjon kan det være vanskelig å finne gode kurs. Det er mange organisasjoner som tilbyr sertifisering, og hundeføreren må selv finne ut hvilke som er verdt å stole på og hvilke de vil betale penger til. Internasjonale standarder som organisasjonene kan følge, vil hjelpe terapeuter, pedagoger og frivillige hundeførere til å kunne velge kurs med høy kvalitet. I tillegg vil det være enklere for klienter å finne godt utdannede DAI team.